His [the pedestrian's] elevation transfigures him into a voyeur. It puts him at a distance. It transforms the bewitching world by which one was 'possessed' into a text that lies before one's eyes. It allows one to read it, to be a solar Eye, looking down like a god. The exaltation of a scopic and gnostic drive: the fiction of knowledge is related to this lust to be a viewpoint and nothing more.
― Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life

The aerial photograph substitutes grounded perspective for that of the master plan, destroying the legitimacy of the human perspective, which can no longer confer a sense of reality.

— Karen Piper, Cartographic fictions – maps, race and identity

måndag 30 mars 2015

DSM 5 eller Det Kanske Är Lite Trångt

Platsen jag valde att undersöka var min vän Andreas hem i Hägersten.
Andreas har sedan 20 år tillbaka samlat på sig saker som för mig och många andra kanske uppfattas som "skräp".

Innan vår gemensamma vän vänligt men bestämt tvingade Andreas att rensa i sin lägenhet tidigare i år hade samlingen Dagens Nyheter tagit upp lika stor plats som hans Tv-spelskonsoler.
I Mars 2015 besökte jag Andreas med mobilkamera i ett något upprensat men fortfarande fullpackat hem.

I filmen kontrasteras min/hans omgivnings syn på samlarmanin med Andreas egen ömmande och nostalgiska redovisning över hans samlingar.
Resultatet blev det drygt 9 minuter långa porträttet "DSM 5 eller Det Kanske Är Lite Trångt" (En liten film om samlande)


Thina Bergvik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar