His [the pedestrian's] elevation transfigures him into a voyeur. It puts him at a distance. It transforms the bewitching world by which one was 'possessed' into a text that lies before one's eyes. It allows one to read it, to be a solar Eye, looking down like a god. The exaltation of a scopic and gnostic drive: the fiction of knowledge is related to this lust to be a viewpoint and nothing more.
― Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life

The aerial photograph substitutes grounded perspective for that of the master plan, destroying the legitimacy of the human perspective, which can no longer confer a sense of reality.

— Karen Piper, Cartographic fictions – maps, race and identity

fredag 27 mars 2015

Koloniträdgårdarna


Utanför mitt lägenhetsfönster, tvärs över gatan, finns det ett stort område med koloniträdgårdar. Jag ser dem dagligen, men har aldrig vågat mig dit. Dels för att jag inte har någon egen trädgård och känner mig inte berättigad att vandra runt på någon annans mark, men även för att jag försöker hålla en låg profil i mitt bostadsområde. Jag bor nämligen i andra hand med någon annans identitet och vill inte skapa mer uppmärksamhet än nödvändigt hos grannarna. Med andra ord, jag vill inte bli utslängd på grund av någon omotiverad grannes klagomål.

Dock, min nyfikenhet är alltför stor för att inte beträda området. Vad är det folk odlar? Hur stor är respektive trädgård? Vad är det för redskap som används och hur ser gemenskapen ut bland ägarna? En gemenskap där jag inte är inkluderad. Tyvärr var tidpunkten tidig vår när jag dokumenterar det här så aktiviteten bland trädgårdarna var nästan obefintlig. Inget växte och ingen underhöll, så svaren var väldigt begränsade till mina frågor. Därför är blev mitt huvudsakliga syfte att lyckas beträda och beskåda området, både obemärkt och inte misstänkt. Hur skulle jag då lyckas med det på bästa möjliga sätt? Mycket spelar stor roll i en aktion som den här. Klädsel, rörelsemönster, vägval och handlingar är betydande detaljer i ett offentligt beteende. Särskilt eftersom mina grannar i princip har en lika bra uppsikt över trädgårdarna som jag har från mitt eget fönster.

Mätningarna i denna folder är gjorda i tre olika etapper: Före, under och efter besöket av koloniträdgårdarna. Mätningarna är baserade på personlig åskådning och fördom.

Mätningarna före: visar olika möjliga alternativ.
Mätningarna under: visar vilka alternativ jag valde.
Mätningarna efter: visar hur lyckat besöket blev efter de olika valen.

Fält som är i orange kulör är lika med valen jag gjorde under respektive kategori. Vänstersidan berättar ur mitt ögon-perspektiv (före, under och efter) och högersidorna berättar med mätare statistik om mina respektive val jag gjorde under besöket.

- Foldern är inte helt klar utan saknar en slutsats och redovisning om själva besöket.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar