His [the pedestrian's] elevation transfigures him into a voyeur. It puts him at a distance. It transforms the bewitching world by which one was 'possessed' into a text that lies before one's eyes. It allows one to read it, to be a solar Eye, looking down like a god. The exaltation of a scopic and gnostic drive: the fiction of knowledge is related to this lust to be a viewpoint and nothing more.
― Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life

The aerial photograph substitutes grounded perspective for that of the master plan, destroying the legitimacy of the human perspective, which can no longer confer a sense of reality.

— Karen Piper, Cartographic fictions – maps, race and identity

fredag 27 mars 2015

På upptäcksfärd.Jag har utgått från en väg jag brukar gå i Umeå som sträcker sig från mitt föräldrahem och någon kilometer norr ut i skogen. Jag har undersökt var jag hamnar om jag går i exakt samma riktning väderstrecksmässigt och lika långt fågelvägen men utgår från mitt nuvarande hem i Stockholm istället.


Den gröna vägen beskriver hur jag brukade gå i Umeå.Och den röda hur jag gick nu, här i Stockholm.
Den gröna vägen beskriver hur jag upplever min färd från hem till skog i Umeå.

Och här är fotografier som dokumenterar hur vägen i Stockholm såg ut.


Och här är platsen där jag hamnade. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar