His [the pedestrian's] elevation transfigures him into a voyeur. It puts him at a distance. It transforms the bewitching world by which one was 'possessed' into a text that lies before one's eyes. It allows one to read it, to be a solar Eye, looking down like a god. The exaltation of a scopic and gnostic drive: the fiction of knowledge is related to this lust to be a viewpoint and nothing more.
― Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life

The aerial photograph substitutes grounded perspective for that of the master plan, destroying the legitimacy of the human perspective, which can no longer confer a sense of reality.

— Karen Piper, Cartographic fictions – maps, race and identity

torsdag 26 mars 2015

Viljestigar / Desire paths

Jag har valt att undersöka en plats som omformats efter hur människorna där väljer att använda den.

   

Viljestigar

När vi kollektivt väljer en annan väg än den givna bildas spår och nya strukturer uppstår.

Med denna konceptuella installation har jag försökt återskapa känslan av en viljestig:

Konceptkonst

Att gå på en regnbåge


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar